Editorial Team

Editor in chief

Pindo Witoko, SINTA ID, Google Scholar| Politeknik Negeri Lampung, Indonesia

 

SECTION EDITOR

Epro Barades, Google Scholar, Sinta ID, Scopus ID|Politeknik Negeri Lampung, Indonesia

Aldi Huda Verdian, Google Scholar, Sinta ID, ORCID ID|Politeknik Negeri Lampung, Indonesia

Rio Yusufi Subhan, Google Scholar, Sinta ID , Scopus ID|Politeknik Negeri Lampung, Indonesia

 

EDITOR

Linuwih Aluh Prastiti| Google Scholar, Sinta ID | Politeknik Negeri Lampung, Indonesia

Nurul Fatimah |Google Scholar, Sinta ID, Scopus ID, ORCID ID|Politeknik Negeri Lampung, Indonesia

Wahyulia Cahyanti|Google Scholar, Sinta ID, Scopus ID|Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia

Rahma Mulyani |Google Scholar, ORCID ID, SINTA ID, Research Gate, Publon ID
Department of Fish Farming, Universitas PGRI Palembang, Indonesia

Anis Nugrahawati |Google Scholar, Sinta ID, Scopus ID|Universitas Malikussaleh, Indonesia

Dian Eka Ramadani |Google Scholar, Sinta ID, Scopus ID|Institut Pertanian Bogor, Indonesia

 

LAYOUT EDITOR

Adni Oktaviana |Google Scholar, Sinta ID, Scopus ID|Politeknik Negeri Lampung, Indonesia

Rahmadi Aziz |Google Scholar, Sinta ID, Scopus ID|Politeknik Negeri Lampung, Indonesia

 

ADMINISTRATIVE & IT SUPOORT
M. Hafidz Naufal |Politeknik Negeri Lampung, Indonesia

Reviewer

  • Dwi Puji Hartono
  • Pindo Witoko
  • Ninik purbosari
  • Juli Nursandi
  • Dian Febriani
  • Rakhmawati
  • Adni Oktaviana
  • Herman Yulianto 
  • Fariq Azhar