KURNIA, S.; ROPALIA, R.; ZASARI, M. Karakterisasi Morfologi Tanaman Kopi Rakyat di Pulau Bangka. Jurnal Agro Industri Perkebunan, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 115-132, 2023. DOI: 10.25181/jaip.v11i2.2717. Disponível em: https://jurnal.polinela.ac.id/AIP/article/view/2717. Acesso em: 3 dec. 2023.