(1)
Gumelar, A. M.; Ersan, E.; Supriyatdi, D. Pengaruh Lama Pelayuan Dan Pencacahan Daun Serai Wangi (Cymbopogon Winterianus Jowitt Ex Bor) Pada Rendemen Dan Mutu Citronella Oil. J. Agro Ind. Perkeb. 2022, 10, 1-8.